I and the Me

Çalışmalarımda insanın toplumla ilişkisini, bireysel  ben ile sosyal ben arasındaki sınırları,  etkileşimleri,  benlik ve  kimlik kavramlarını sorgulamaktayım. Bu kavramlar etrafında bakış, öteki üzerinden varoluş, bakmak, bakılmak/görülmek (arzusu), gözetlenmek, gözetlemek konularına odaklanarak , mahremde kalmak ile diğerinin bakışı üzerinden varolmak arasında gidip gelen halleri resmetmekteyim. Çizimlerimdeki net olmayan görüntü bireysel ben ile sosyal ben arasındaki bu bulanık alanı temsil etmektedir. Ritm, tekrar, yapma bozma düşünceleri çerçevesinde oluşturulan desenlerimde, farklı uzunluk, kalınlık ve yoğunluklarda, birbiri üzerine üzerine gelmemesine özen gösterilerek oluşturulmuş düzensiz çizgiler yer almaktadır.