top of page

An(ı)ların ritmi anlamın (g)izi
Antonio Damasio “Şeylerin Tuhaf Düzeni” adlı kitabında zihnin yaşanan “an”ları bir kurgu içinde birleştirdiğinden, “an”ların birleşimi olan bu kurgunun ise “anı”ya dönüştüğünden bahsediyor. Anılarda boşluklar var. Boşlukları zihin dolduruyor, göz tamamlıyor. Kurgunun içsel haritası olan duygusu ise hep kalıyor.
 

bottom of page