top of page

Birikenler

Merve Dündar’ın iç dünyasında zihnini meşgul eden kelimelerin rastlantısal ve deneyimsel olarak dışavurumlarından oluşan bu kâğıt kolajları, Dündar’ın zihin topografyasını izleyiciye cesurca açtığı ve seyirciyle etkileşime giren canlı organizmalar gibi. Kolajlar, kesilmiş küçük kâğıt kelimelerin yığınlarından oluşan bir form oluşturuyor. Kelimeler yeni formlarıyla yeni anlamlara, anlamlar ise forma dönüşüyor. Kolajların oluşturduğu sınırsızlık ve karmaşa hissi, içinde bulunduğumuz postmodern dönemin bilgi akış yöntemlerinin hızının yarattığı manipülasyonları, beden ve doğa formlarının izleriyle bütünlüyor. 

 

Gencer Uçar

bottom of page