top of page

Merve Dündar çalışmalarında iç dünyanın, dışarıyla ilişkisini, bireysel ben ile sosyal ben arasındaki sınırları ve etkileşimleri, benlik ve gerçeklik kavramlarını sorgulamaktadır. Toplumsal normların ve duyular aracılığıyla algılanan dış dünyanın, duygu ve düşünceleri etkileyerek kişinin benlik duygusunu ve gerçeklik algısını nasıl şekillendirdiğini araştırır. Kişisel iç gözleminden yola çıkarak ortak duygulara ve deneyimlere ulaşmaya çalışır. Çalışmaları bakış ve dilin gücü üzerine yoğunlaşmaktadır. Farklı teknikler ve malzemelerle çalışmasına rağmen, kâğıt ve kâğıdın çeşitli formları, eserlerinin temel malzemelerini oluşturur. Çalışmalarında tekrarlar ve tekrarla yakalanmaya çalışılan ritim ön plana çıkmaktadır ki bu bir anlamda iç benlik ile dış benlik arasındaki ritmi yakalama çabası olarak tanımlanabilir.

Eğitim

2012 - 2016

2015 

1986 - 1990

Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Plastik Sanatlar Bölümü, Yüksek Lisans

"Irina Nakhova" Atölyesi, Salzburg International Summer Academy of Fine Arts

Boğaziçi Üniversitesi, İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü, Lisans

Sergiler

Kişisel Sergiler

2019

2022

"Hangisi Ağır Hangisi Gerçek", Galeri Bu, İstanbul

"Zihinde bir Dalga",  Mixer Proje Odası, İstanbul

Grup Sergileri

2023

2022

2022

2021

2021

2020

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2018

2018

2018

2018

2016

2015

2014

"Anlam Okuma", Küratör: Sevda Süzer, Ortadan Başlamak, Artİstanbul Feshane, İstanbul

"Kim O / O Kim", Galeri Merkür, İstanbul

"Farazi", Taksim Sanat, İstanbul

“Müdahale,” The Artisan İstanbul Otel, İstanbul

"Yüzleşme", Küratör: Marcus Graf, Pera Müzesi, İstanbul

"Step İstanbul" Galeri Bu ile, İstanbul

 "Artweeks@Akaretler" artSumer ile, İstanbul

"Standart, Küratör: Melike Bayık, Adas, İstanbul

"Standart", Küratör: Melike Bayık, Eldem Sanat Alanı, Eskişehir

"Uzak Geçmiş Zaman" Renart, İstanbul

"Ayn-ı Galip" Galip Project-Pasaj, İstanbul

Kadınlar Yaşasın Diye, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Sosyal Sorumluluk Projesi, Karga Art – İstanbul

"Bir Yaz Gecesi Rüyası",Casa Dell'Arte Art50 ile, Bodrum

"Dinamo 3", Swissotel Büyük Efes, İzmir

"Gang" by Sanayi Project, İstanbul

"Teşbihte Hata Olmaz", Mixer, İstanbul

"Pan Echo", Galeri Bu, İstanbul

"Dinamo 2", Swissotel Büyük Efes, İzmir

"Yeditepe de Zaman IV-Çok Sesli Yaklaşımlar", Ekavart Gallery, İstanbul

bottom of page