top of page

Dil Çöpü

Katılımcıların kendi deneyimlerinden yola çıkarak, cinsiyet, etnik kimlik, ırk, milliyet, sınıf, yaş, din, bedensel engel, cinsel yönelim gibi kavramlarla ilgili toplumsal veya kişisel ön yargılarını düşünerek, dile gelen bu söylemleri “Dil Çöpü” ne atmalarını istiyorum. Öğrenilmiş, zihinlere kazınmış ve bilinçaltına yer etmiş bu dil kalıplarının, şakaların, ön yargıların, atasözlerinin fark edilmesini, sorgulanmasını ve zihinsel dönüşümün tetiklenmesini umuyorum.

bottom of page