Nazar

Bu çalışmalar Elif Şafak'ın "Mahrem" adlı kitabındaki karakterlerden birinin oluşturduğu Nazar Sözlüğü’nden yola çıkarak oluşturulmuştur. Bu sözlükten alıntılanan seçkiye, «Nazar» ile ilişkili olduğunu düşündüğüm kelimeler eklenmiştir.  Bazı işlerde kelimeler yazılmış ve daha sonra silinerek yok edilmiştir. Günümüzde başkaları tarafından görülmeyenin varolamayışına atıfla....